Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:57:12+01:00
2010-02-07T11:59:39+01:00
6)
AB = √(7+3)² + (2-2)²
AB = √100+1
AB = √100
AB = 10

CD = √(3+2)² + (4-1)²
CD = √25 + 9
CD =√34
CD ≈ 5,83

7)
Obliczamy podstawę kwadratu a
36 = a²
a = 6


d² = 36 + 9
d=√45
CE = 3√5

Odcinek CE ma długość 3√5

8)
S=9√3
S= a²√3/4
9√3 = a²√3/4 |:√3/4
9√3 * 4/√3 = a²
a² = 36
a = 6
mamy policzoną długość boku trójkąta.

Wzór na wysokość trójkąta :
h = 6√3/2
h = 3√3

9)
tg30 = √3/3
b = 9
obliczam 2 bok trójkąta korzystając ze wzoru na pole trójkąta:
S= 1/2 * b² *tgα = 1/2 a*9
1/2 * 9² * √3/3 = 4,5a
1/2 * 81 * √3/3 = 4,5a
1/2 * 27√3 = 4,5a
27√3/2 = 9/2a
27√3/2 * 2/9 = a
a = 3√3

mając 2 przyprostokątne obliczamy przeciwprostokątną z twierdzenia Pitagorasa:
a²+b²=c²
(3√3)²+9²=c²
(9*3) + 81 = c²
c = √108 = 6√3

mając dane boki liczymy objętość:
O=a+b+c
O=3√3+9+6√3
O=9√3+9 ≈ 24,58