1. Pan Jan płaci za połączenie z Internetem 48,80zł miesięcznie. Kwota to zawiera 22% podatku VAT. Oblicz, o ile złotych obniżyłaby się ta opłata, jeżeli opodatkowanie połączeń internetowych spadłaby do 9%.

2. Oblicz pole wycinka kołowego o promieniu 30cm, jeżeli miara kąta zawartego miedzy promieniami wynosi 168 stopni.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:37:54+01:00
1.
Obliczmy jaka jest cena intenetu bez VAT
122%x = 1,22x = 48 ,8 ⇒ x = 40 .

Zatem cena z VATem 9% wynosi
109% ⋅ 40 = 1,09 ⋅40 = 43,6.

Daje to różnicę w cenie
48,8 − 43,6 = 5,2


Odpowiedź: O 5,2zł

2. wzór na pole wycinka;
Pw=πr²×α/360*

za r podstawiamy 30cm a za α miarę kąta
π30²×168*/360*=420πcm₂


Mam nadzieję że pomogłam ;D
xD,^^
2010-02-07T11:39:31+01:00
1.

22% - 9% =13%
48,80-13%=42,46
48,80-42,46=6,34