Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:37:26+01:00
Ara - rodzaj ptaków z rodziny papugowatych, zamieszkujących Amerykę Południową. Charakteryzują się dużymi rozmiarami i bardzo długim ogonem, kolorowym upierzeniem oraz dużym, hakowato zakończonym dziobem. Przedstawiciele obu płci wyglądają podobnie. Odżywiają się owocami i orzechami, których skorupę kruszą za pomocą bardzo silnego dzioba, a następnie wydobywają zawartość językiem. Łatwo się oswajają i dobrze współżyją w hodowli z innymi papugami, mogą jednak atakować inne zwierzęta lub obce osoby. Pojedyncze osobniki osiągały w niewoli wiek do 65 lat.


Ara - the type of birds in the family parrot, living in South America. Characterized by their large size and very long tail, colored feathers and a large beak hakowato ended. Representatives of both sexes look the same. Eat fruits and nuts, which crumble crust with a very strong bill, and then bring out the contents of the language. It is easy to embracing and well co-exist in a kennel with other parrots, but they may attack other animals or alien oso
1 5 1
2010-02-07T11:47:00+01:00
Budgerigar. They live on average 13 years in captivity. Their natural environment is Australia, now also inhabit the area. From the tip of the snout to the tip of the tail itself has little parrot about 20 cm. The body has a slender build. It has a long tail, it is usually black (depending on the mutation will not have a black albino, lutino, szaroskrzydłe etc.). On the wings and the head has beautiful waves. Some mutations are devoid of wzorku. Decorated with feathers on the cheeks violet "tears" and black "pearls". All Budgies have black eyes, with age can be seen more and more white iris. Albino and lutino have red eyes. Just like any other bird, little parrot has 9 air sacs.

Papużka falista . Żyją one średnio 13 lat w niewoli. Ich naturalne środowisko to Australia, dzisiaj także zamieszkują jej tereny. Od czubka głowy po sam koniuszek ogona papużka ma około 20 cm. Budowę ciała ma smukłą. Posiada długi ogon, jest on zazwyczaj czarny (zależy to od mutacji, czarnego nie będą miały albinosy, lutino, szaroskrzydłe itp.). Na skrzydłach oraz główce posiada piękne fale. Niektóre mutacje są pozbawione tego wzorku. Pióra na policzkach ozdabiają fioletowe "łezki" i czarne "perełki". Wszystkie papużki faliste mają czarne oczy, z wiekiem widać coraz więcej białej tęczówki. Albinos i lutino mają czerwone oczy. Tak jak każdy ptak, papużka ma 9 worków powietrznych.
1 5 1
2010-02-07T12:47:30+01:00
Papugi są znane jako popularne ptaki ozdobne. Niektóre ich gatunki są hodowane od tysięcy lat. Ta grupa ptaków liczy około 340 gatunków, które występują głównie w tropikach półkuli południowej.