1. zapisz w jak najprostszej postaci :
a) x(5x-2) - 2x(x+1)
b) (a+2)² - (a-2)²
c) (a+2b)(2a-b) -3ab
d) (a+√2)(a-√2) -2(a²-1)

2. wyłącz wspólny czynnik przed nawias :
a) xy+y
b) 2x²+4x
c) 9ab²+6b²a
d) 2c²d+5c²d²+4c²d³

3. Ania ma x lat, Basia jest o 3 lata starsza od Ani i 2 razy młodsza od Kasi.
a) Ile lat ma Basia?
b) ile lat ma Kasia?
c) o ile lat Ania jest młodsza od Kasi?
d) Ile lat miała Kasia,gdy urodziła się Basia?

P.s: Proszę o całe obliczenia,nie tylko wyniki.

1

Odpowiedzi

2010-02-07T11:50:03+01:00
1. zapisz w jak najprostszej postaci :

a) x(5x-2) - 2x(x+1)=5x²-2x-2x²-2x=3x²-4x

b) (a+2)² - (a-2)²=a²+4a+4-(a²-4a+4)=a²+4a+4-a²+4a-4= 8a

c) (a+2b)(2a-b) -3ab=2a²-ab+4ab-2b²-3ab=0

d) (a+√2)(a-√2) -2(a²-1)=a²-(√2)²-2a²+2=a²-2-2a²+2=-a²

2. wyłącz wspólny czynnik przed nawias :

a) xy+y=y(x+1)
b) 2x²+4x=2x(x+2)
c) 9ab²+6b²a=15ab²
d) 2c²d+5c²d²+4c²d³=c²d(2+5d+4d²)

3. Ania ma x lat, Basia jest o 3 lata starsza od Ani i 2 razy młodsza od Kasi.
a) Ile lat ma Basia?
x+3
b) ile lat ma Kasia?
2(x+3)=2x+6
c) o ile lat Ania jest młodsza od Kasi?
2x+6-x=x+6
d) Ile lat miała Kasia,gdy urodziła się Basia?
2x-6-x-3=x-9
1 5 1