Uporządkuj jednomian:
a) (-4)*2*(-31/8)*1/5
b)(-0,1)*x*10xy²
c)(-a)*6x²y*(-5y)*(-0,4)
d)1/2*x*x*x*(-2y)*(-y)*(-y)
e)1/2ababababab*(-2)
f)(-1)*(-1)*(-1)*xyxy*(-1)
g)(-3)²*(-3)*a²bb*(-3)
h)6mn²*1/3m³*(-2)*n

plis;))
strasznie potrzebne jak najszybciej;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T16:58:22+01:00
A)(-4)*2*(-31/8)*1/5=-8*(-31/8)*1/5=31*1/5=6.2
b)(-0.1)*x*10xy²=-0.1x*10xy²=x²y²
c)(-a)*6x²y*(-5y)*(-0.4)=-6ax²y*(-5)*(-0.4)=30ax²y*(-0.4)=-12ax²y
d)1/2*x*x*x*(-2y)*(-y)*(-y)=1/2x³*(-2y)*(-y)*(-y)=-x³y*(-y)*(-y)=x³y²*(-y)=-x³y³
e)1/2ababababab*(-2)=-1ababababab
f)(-1)*(-1)*(-1)*xyxy*(-1)=-1xyxy*(-1)=1xyxy
g)(-3)²*(-3)*a²bb*(-3)=9*(-3)*a²bb*(-3)=-27a²bb*(-3)=81a²bb
h)6mn²*1/3m³*(-2)*n=2m⁴n²*(-2)*n=-4m⁴n³
90 2 90