PRZETŁUMACZ :

Something frightening happened to me the other day. I was on my way home from school. I got off the busat the corner of my road and started to walk towards our house. Then I thought: 'Fanny! There is a car outside our house.'
I looked inside because I wanted to see what they were like. At first I thought there was nobody in it. Then I saw an old man lying on the floor of the car. he had blood all over his face. His eyes were shut and his face was white. I didn't want to open the car door, I was too frightened, so I went to telephone the police.
Mum wasn't home and I was all alone. I Dialled 999 and asked for the police. A policeman wrote down my name and address. But I don't think he believed my story. Then I heard a car start. I looked out of the window and saw the car disappering round the corner.
The police never came and I still don't know what happened to the man. But it gave me a horrible fright. My dad said it was a good stroy and he enjoyed it very much! But I promise you, I didn't imagine it. It was all true.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:47:38+01:00
Coś przerażającego zdarzyło mi się na drugi dzień. Byłem w drodze do domu ze szkoły. Wysiadłem busat rogu mojej drogi i zaczął iść w kierunku naszego domu. Wtedy pomyślałem: "Fanny! Nie ma samochodu poza naszym domem ".
I zajrzał do środka, ponieważ chciałem zobaczyć, co bylo jak. Na początku myślałem, że nie było nikogo w nim. Potem zobaczyłem starego człowieka leżącego na podłodze samochodu. miał we krwi cała twarz. Jego oczy były zamknięte, a jego twarz była biała. Nie chciałem, aby otworzyć drzwi samochodu, byłem zbyt przestraszony, więc poszedłem do telefonu policji.
Mama nie była w domu i byłem sam. I Wybierane 999 i poprosił o policji. Policjant zapisał moje nazwisko i adres. Ale nie sądzę, uważał moją historię. Wtedy usłyszałem start samochodem. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem samochód disappering rogiem.
Policja nigdy nie przyszedł, a ja nadal nie wiem co się stało z człowiekiem. Ale dał mi okropny strach. Mój tata powiedział, że to dobra historia i lubił to bardzo! Ale obiecuję wam, nie to sobie wyobrazić. To wszystko prawda.
2010-02-07T11:53:02+01:00
Coś przerażającego zdarzyło się mi innego dnia. Wracałem moją drogą do domu ze szkoły.Gdy byłem za rogiem dochodziłem już do domu. Wtedy pomyślałem: Zabawnie! Jest samochód na zewnątrz naszego domu′.
Popatrzałem wewnątrz ponieważ chciałem zobaczyć czy oni byli w nim. Najpierw pomyślałem nie był nikt w nim. Wtedy zobaczyłem ojca leżącego na podłodze samochodu. miał krew na jego twarzy. Jego oczy były zamknięte i jego twarz była biała. Nie chciałem otworzyć drzwi samochodowych, byłem zbyt przestraszony, więc poszedłem zatelefonować do policji.
Nikt inny nie był do domu i byłem sam jeden. Wykręciłem 999 i poprosiłem o policję by przyjechali. Policjant zapisał moje nazwisko i adres. Ale myślę , że on nie uwierzył mojej historii. Wtedy usłyszałem, jak samochód zaczął się pojawiać. Popatrzałem z okna i zobaczyłem samochód który pojawił się za rogiem.
Policja nigdy nie przyjeżdżała i jeszcze nie znam co zdarzy się człowiekowi. Ale to dało mi okropny strach. Mój tata mówił , że to jest dobra historia i on ucieszył się tym bardzo! Ale obiecuję tobie, nie wyobraziłem sobie tego. To było całe prawdziwe.
2010-02-07T12:00:59+01:00
Coś przerażającego zdarzyło mi się drugi dzień. Byłem w drodze do domu ze szkoły. Wysiadłem busat rogu mojej drogi i zaczął iść w kierunku naszego domu. Wtedy pomyślałem: "Fanny! Nie ma samochodu poza naszym domu ".
I zajrzał do środka, ponieważ chciałem zobaczyć, co byli jak. Na początku myślałem, że nie było nikogo w nim. Potem zobaczyłem starego człowieka leżącego na podłodze samochodu. miał we krwi w całej jego twarzy. Jego oczy były zamknięte, a jego twarz była biała. Nie chciałem, aby otworzyć drzwi samochodu, byłem zbyt przestraszony, więc poszedłem do telefonu policji.
Mama nie był w domu i byłem sam. I Wybierane 999 i poprosił o policji. Policjant zapisał moje nazwisko i adres. Ale nie sądzę, uważał moją historię. Wtedy usłyszałem start samochodem. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem samochód disappering rogiem.
Policja nigdy nie przyszedł, a ja nadal nie wiem co się stało z człowiekiem. Ale dał mi okropny strach. Mój tata powiedział, że to dobra historia i lubił to bardzo! Ale obiecuję wam, nie to sobie wyobrazić. To wszystko prawda.