Rozdział 17:
1.postacie:Michał Romanow,Jan Karol Chodkiewicz,Dymitr Samozwaniec,Stanisław Żółkiewski,Zygmunt III Waza.
2.Dlaczego Zygmunt III Waza dokonał interwencji w rosji?
3.przyczyny konfliktu Rzeczpospolitej ze Szwecją I poł. XVII w.
6.Jakie były postanowienia rozejmów w Starym targu i Szturskiej polanowie.
7.Postanowienia pokoju w Polanowie i Chocinie
9.przyczyny wojen z Turcją i Szwecją.
rozdział 18:
2.Dlaczego Bogdan Chmielnicki jest uznawany przez Ukrainców za bohatera narodowego?
b)Dlaczego B.Chmielnicki jest uznawany przez niektórych polaków za zdrajcy?
4.Przyczyny wybuchu powstania kozaków.
KTO ZROBI PIERWSZY TEMU DAM NAJ.PLIS POMÓŻCIE JEST MI TO BARDZO POTRZEBNE

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T12:13:30+01:00
Michał Romanow - dał początek nowej dynastii - Romanowów, którzy objęli władzę w Rosji po okresie tzw. "wielkiej smuty", która trwała w latach 1605 - 1613.

Jan Karol Chodkiewicz - hetman wojska Rzeczpospolitej. Dowodził armią Polską w bitwie pod Kircholmem w 1605, gdzie odniosła ona zwycięstwo nad Szwedami

Dymitr Samozwaniec - podawał się, za rzekomo ocalonego syna cara Iwana IV Groźnego. Uzyskał poparcie magnatów w RP, przy pomocy których w 1605r po śmierci cara Godunowa przejął władzę w Moskwie

Stanisław Żółkiewski - hetman, który odznaczył się w bitwie pod Kłuszynem ( 4lipca 1610) . Brał też udział w bitwie pod Cecorą w 1620r. z Turkami, gdzie ponosi klęskę i zostaje zabity.

Zygmunt III Waza - król Polski, ze wywodzący się ze Szweckiej dynastii Wazów. Wybrany na tron w 1587r. w wyniku wolnej elekcji.

O interwencji ZIIIW w Rosji, zdecydował fakt, iż nowo wybrany car Wasyl Szujski, zawarł sojusz ze Szwecją, która była naszym wrogiem. Był to oficjalny pretekst dla naszego władcy do wypowiedzenia wojny Rosjanom

- rywalizacja o dominację na Morzu Bałtyckim (Dominium Maris Baltici)
- dążenie Zygmunta III Wazy do objęcia tronu szwedzkiego, gdzie został zdetronizowany
-właczenie do Polski Estonii w 1600r
-używanie tytułu króla Szwecji przez Zygmunta III W. i jego następców

STARY TARG
- szwedzi przejęli ziemie na północ od Dźwiny i wszystkie porty oprócz Gdańska, Królewca i Pucka. Mieli prawo do pobierania cła z handlu gdańskiego
- Malbork i Iława oddano w zarząd elektorowi brandenburskiemu

SZTUMSKA WIEŚ
- wycofanie szwedów z Prus Królewskich
-rezygnacja z pobierania ceł gdańskich
-zatrzymali opanowaną wcześniej częś cInflant
- Władysław IV Eaza zrezygnował z roszczeń do tronu Szwecji

POLANÓW
-Rosja zrzeka się pretencji do Inflant
- Rosja zgodziła się zapłacić wysokie odszkodowanie wojenne
-Władysław IV zrzeka się pretensji do tronu rosyjskiego
- RP odzyskała większość ziem, które utraciły na mocy pokoju zawartego w Dywilinie
CHOCIM
- granica polsko- turecka na Dnieprze
- Polacy mieli powstrzymywac najazdy Kozaków na tereny Wołoszczyzny i Moładawi oraz nie wtrącać się w wewnętrzne sprawy tych terenów, zaś Turcy mieli powstrzymywać Tatarów Krymskich

Przyczyny wojen z Turcją
-ekspansja polskich magnatów na terenie Mołdawi
- najazdy tatarów krymskich na ziemie polskie
- najazdy kozaków na ziemie tureckie