Odpowiedzi

2010-02-07T12:08:38+01:00
Dane:
V = 20 [m/s]
g = 9,81 [m/s²]
Rozw.:
h = V²/2g = (20[m/s])² /2 × 9,81 [m/s²] = 20,38 m ≈ 20,4 m
2010-02-07T12:11:29+01:00
Vo - prędkość początkowa ciała = 20 m/s
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s²
hm - maksymalna wysokość rzutu pionowego = ?
hm = vo²/2g = 20²/ 2 razy 9,81 = 400/19,62 = 20,4 m
odp c
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:07:40+01:00
Nikt nie napisał skąd to się wzięło(skąd te wzory).
Z zasady zachowania energii:
energia kinetyczna całkowicie zamieni się na energię potencjalną( i wtedy osiągnie maksymalną wysokość), a później zacznie spadać i zacznie tracić energię potencjalną przy jednoczesnym wzroście energii kinetycznej.
W każdym miejscu suma energii kinetycznej i potencjalnej jest stała. Czyli każde zmniejszenie Ekinetycznej powoduje zwiększenie ( o tyle samo) Epotencjalnej.
Wiedząc, że na początku ciało zostaje wyrzucone z powierzchni ziemi, przyjmujemy, że energia potencjalna=0, a kinetyczna = (mv²)/2.
Wiemy też, że w najwyższym punkcie ciało będzie miało prędkość=0 i dlatego Ekinetyczna w tym punkcie = 0.
Wynika z tego że energia kinetyczna przekształciła się całkowicie w energię potencjalną. Czyli wartość energii kinetycznej na początku(przy powierzchni) = wartości energii potencjalnej w najwyższym punkcie).
(mv²)/2 = mgh
Teraz tylko trzeba wyznaczyć h:
(v²)/2 = gh
h=(v²)/2g
podstawiając
h=20²/(2*9,8)
h=20,4m
4 5 4