Odpowiedzi

2010-02-07T12:08:56+01:00
Jeżeli stężenie osmotyczne płynu ustrojowego jest wyższe niż otaczającego środowiska, mówimy o regulacji hiperosmotycznej; jeżeli niższe – o regulacji hipoosmotycznej. Jeżeli brak różnicy, mówimy, że organizm jest w stanie izoosmozy ze środowiskiem.