Odpowiedzi

2010-02-07T12:13:10+01:00
Rafa koralowa-, wał lub grzbiet podmorski, czasem wyniesiony nieco ponad poziom morza, powstały z nagromadzenia wapiennych szkieletów organizmów rafotwórczych; współcześnie najczęściej spotykane są rafy koralowe, zbudowane głównie ze szkieletów korali madreporowych i glonów z typu krasnorostów (skalinek); wolne przestrzenie między szkieletami korali i glonów wypełniają szczątki szkieletów szkarłupni, mięczaków, skorupy otwornic, piasek i muł wapienny pochodzący z niszczenia szkieletów oraz osady pochodzenia chem.; rafy te występują na obszarach szelfu strefy subtropik. i tropik., po obu stronach równika (do 3230'N i 30S), gł. wzdłuż zach. wybrzeży O. Atlantyckiego i O. Indyjskiego oraz wokół wysp O. Spokojnego. Rozróżnia się następujące typy raf: rafa przybrzeżna wał obrzeżający ląd; rafa barierowa wał biegnący wzdłuż lądu, oddzielony od niego płytką laguną; największą rafą barierową jest Wielka Rafa Koralowa ciągnąca się na przestrzeni ok. 2 tys. km w pobliżu pn.-wsch. wybrzeży Australii; rafa platformowa płaska wyspa o owalnym lub nieregularnym kształcie; innym typem rafy jest atol, tworzący pierścień dookoła laguny. Wapienie organogeniczne, będące kopalnymi rafami, występują w osadach różnych okresów geol., w Polsce np. w utworach dewońskich w G. Świętokrzyskich i kredowych w Tatrach.

sory że tak skrótami, liczę na naj....prosze
194 4 194
2010-02-07T13:46:05+01:00
Koralowce to zwierzęta morkie o prostej budowie , nalezące do jamochłonów. Ich ciało nazywamy polipem. Polipy moga życ pojedynczo lub tworzyc kolonie liczące setki a nawet tysiące osobników.Te , które żyją pojedyńczo , to ukwiały. Największe z nich mają 1,5 m średnicy. Żyjące w koloniach to korale. Ich polipy są małe i nie przekraczają 2cm średnicy .Kazdy polip ma wieniec czulków , którymi chwyta maleńkie planktoniczne skorupiaki, stanowiące jego pożywienie. Polip wytwarza ochronny szkieletwapienny lub rogowo-wapienny. Zwartynszkielet koloni może miec bardzo zróżnicowane formy (gałązkowe , plaskie, kuliste ...) . Koralowce spotkac mozna we wszystkich morzach ale rafy tworza wyłącznie w morzach ciepłych i o odpowiednim zasoleniu.Do powstawania raf kolralowych prowadzi gromadzenie się szkieletow koralowców. Rafy tworzą się bardzo wolno : rafa o wysokości 40m może liczyc 2000lat !
Mimo to , rafy bywają ogromne. Njwiększa jest Wielka Rafa Koralowa w Australii - ma 2400km długości ! Rafy stanowia niezwykłe bogactwo zycia . Żyją tu niezliczone ilości organizmów , powiązanych wzajemnymi zależnościami . Rafy są wyjątkowo wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia wynikajace z działalności czlowieka .
126 3 126