Dam najlepsza odpowiedz i gwiazdke na 100 %.

2 Zadania tylko.

1.Ile bedzie wynosił cieplny przepływ energii z elektrycznego żelazka do otoczenia w czasie 0,5 godziny przy podłączeniu go do instalacji elektrycznej o napieciu 220 V.Opór ogrzanej spirali żelazka wynosi 80 Ω

2. Jeżeli na końcach opornika wytworzyć napięcie równe 18 V to w oporniku popłynie prąd o natęzeniu 0,9 A . Ile będzie wynosić natęzenie prądu w tym oporniku ,jeżeli napięcie zmniejszymy 6 razy ? Ile razy zmniejszy się wówczas moc prądu w tym oporniku.

Poprosze dane i obliczenia przejrzyste .

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T12:24:56+01:00
1. I=U/R
I=220V/80Ω=2,75A
W=U × I × t
W=220V × 2,75A × 1800s=1089000J=1089kJ=1,089MJ

2. R=U/I
Opór opornika jest stały,
napięcie zmniejszono 6 razy, czyli U₂=U/6=18V/6=3V
U₁/I₁=U₂/I₂

szukane : I₂=?
18V/0,9A=3V/I₂
I₂=3V × 0,9A/18V=0,15A

Moc P=U × I
aby sprawdzić ile razy się zmiejszy należy porównać moc końcowa i początkową
P₁=U₁I₁=18V × 0,9A=16,2W
P₂=U₂I₂=3V × 0,15A=0,45W

P₂/P₁=16,2W/0,45W=36

odp.Moc zmalala 36 razy.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T12:28:07+01:00
Zad 1
Dane:
t = 0,5 h = 1800 s
U = 220 V
R = 80 Ω
Szuk:
Q
Rozw.:
Praca prądu elektrycznego równa jest energii cieplnej przekazanej do otoczenia czyli
Q = W = U × I × t
ale
I = U/R
więc
Q = U × U/R × t =(U²/R) × t = [(220 V)²/ 80 Ω] ×1800 s = 1089000 J
Zad2
Dane:
U = 18 V
I = 0,9 A
Rozw.:
R = U/I = 18 V / 0,9 A = 20Ω
18V/6 = 3 V
I = U/R = 3 V/ 20Ω = 0,15 A
P₁ = U₁× I₁ = 18 V × 0,9A = 16,2 W
P₂ = U₂× I₂ = 3V × 0,15 A = 0,45 W
P₁/P₂ = 16,2 W/0,45 W = 36
3 5 3
2010-02-07T12:50:24+01:00
1. I=U/R=220V/80Ω=2,75A
W=U*I*t=220V*2,75A*1800s=1089000J=1089kJ=1,089MJ
2. ----
2 5 2