Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T12:43:36+01:00
Dane:
V = 20 [m/s]
s = 40 m
g przyjmuję w przybliżeniu 10 [m/s²]
Rozw.:
Energia kinetyczna jest równa pracy sił tarcia więc:
Ek = Wt
m×V²/2 = T × s
ale
T = m×g×f
czyli
m×V²/2 =m×g×f × s
dzielimy przez m
V²/2 =g×f × s
mnożymy przez 2
V² =2×g×f × s
f = V² / 2×g×s = (20[m/s])² / 2×10 [m/s²]×40 m = 0,5
2010-02-07T12:48:27+01:00
W - praca siły tarcia
E - energia kinetyczna samochodu

E - W = 0
E = W
(mv²)/2 = Ts
(mv²)/2 = mgfs
v²/2 = gfs
f = v²/(2gs)

v = 20 m/s
g = 9,81 m/s²
s = 40 m

f = 400/(80*9,81) = 400 / 784,8 ≈ 0,51