Odpowiedzi

2010-02-07T12:23:42+01:00
Rola komunikacji w gospodarce
Komunikacja to działalność człowieka obejmująca przenoszenie ładunków, ludzi i informacji za pomocą środków lokomocji i urządzeń przesyłowych. W skład komunikacji wchodzi:

- transport, czyli przemieszczanie osób, ładunków i energii;

- łączność, czyli przekazywanie informacji.

Rola komunikacji w gospodarce zależy od poziomu rozwoju gospodarczego i liczby ludności państwa. W krajach słabo rozwiniętych największe znaczenie ma transport (głównie przewóz surowców), natomiast w miarę postępu gospodarczego wzrasta rola łączności. Transport i łączność mają w gospodarce następujące znaczenie:

- umożliwiają przewóz surowców, płodów rolnych i artykułów przemysłowych, dzięki czemu wzrastają możliwości produkcji dóbr;

- są ważnym czynnikiem lokalizacji przemysłu;

- umożliwiają specjalizację produkcji i kooperację między zakładami przemysłowymi;

- tworzą miejsca pracy;

- przyspieszają procesy urbanizacyjne;

- przyczyniają się do wzrostu ruchliwości społeczeństw

– dowóz do miejsc pracy, nauki i wypoczynku;

- umożliwiają obrót międzynarodowy w zakresie towarów, usług i kapitału;

- są ważnym źródłem dochodów państwa – tworzą część PKB;

- przyspieszają proces globalizacji.
2010-02-07T12:23:53+01:00
Rola komunikacji w rozwoju gospodarczym kraju jest bardzo duża . Dzięki niej możemy sie przemieszczać i załatwiać różne sprawy. Gdyby nie ona większość z nas nie mogłaby się swobodnie przemieszczać. Dzięki komunikacji następuje szybsze dotarcie do danego miejsca, zwiększa się ilość miejsc pracy. Przyczyniła się ona także do rozwoju globalizacji oraz urbanizacji .