ĆWICZENIA
1.Każdą potęgę zapisz w postaci iloczynu, a następnie oblicz wartość wyrażenia.

a. (1 ½)³=
b. (-2)⁶ =
c. -2⁶ =
d. ( ⅗)² =
e. (⅗²) =
f. -0,01² =

2.Oblicz:

a. 4⁻³ =
b. (⅔)⁻⁴ =
c. (0,04)⁻² =
d. ( 2 ½)⁻³ =
e. (1,75)⁻² =
f. -2,67⁰ =

3. Zapisz w postaci dziesiętnej:
a. 8,1• 10⁵ =
b. 8,1 • 10⁻⁵ =

4. Zapisz w postaci notacji wykładniczej:

a. 5620000000 =
b. 0,000025 =

4.Wpisz w miejsce kropek brakujące liczby:

a. 8⁵ • 8⁻² = 8°°°
b. 0,7⁹ : 0,7⁴ = 0,7°°°
c. 0,8⁹ : (⅘)⁹ = 0,8°°°
d. (-5)⁷• 0,6⁷= .... ⁷
e. 6⁴ : 18⁴ =....⁴
f. ( 1⅓ )⁻¹⁵ : 4⁻¹⁵ = ....⁻¹⁵

6. Zapisz w postaci iloczynu, a następnie potęgi:

a. ( 4³)⁴
b. (0,6⁻²)⁵

7. Zapisz w postaci potęg:

a. 0,9⁵ • (⁹/₁₀)⁸ =
b. 0,25⁻² : (¼)⁻⁵ =
c. 4⁻² : 16⁻² =
d. (⅔)⁸ • 3⁸ =
e. (0,6⁵)⁻⁴
f. 5 : 5⁻⁶

ZADANIA

1.Zaplanowano, że na wycieczkę pojedzie 17 osób, a każda z nich zapłaci 81,6 euro. Gdy jedna osoba zrezygnowała, koszt rozłożono na pozostałych uczestników.
a) Oblicz : 17 • 81,6 :16 =
b) Czego dowiesz, się obliczając wartość tego wyrażenia?

2. Uzupełnij tabelkę, wiedząc, że średnia temperatura powietrza dwóch pierwszych dni tygodnia była równa 3°C, a każdego następnego dnia średnia temperatura, liczona od początku tygodnia, obniżała się o 1°C [tabelka w załączniku]

Dzień tygodnia P. W. Ś. C. P. S. N.
Temperatura [°C] 2

4. Radio podało, że wiatr wieje z prędkością 10,5 m/s. Ile to kilometrów na godzinę? (Zapisz obliczenia.)
A. 0,63 hm / h. B. Około 116,9 km/h.
C. 37, 8 km /h. D. Około 1,96 km/h.

5. Wielkości w tabeli dotyczą Hiszpanii. Wybierz odpowiednie dane i oblicz, ile, w przybliżeniu, milionów osób mieszka w tym państwie. [tabelka w załączniku] (oblicz)

6. Ewa była an dwudniowej wycieczce. Pierwszego dnia wydała ⅖ zabranej kwoty, a drugiego ⅗ reszty. Które ze zdań są prawdziwe?

A. Ewa wydała wszystkie zabrane pieniądze.
B. Przez dwa dni Ewa wydała ¹⁹/₂₅ zabranej kwoty.
C. Ewie pozostało mniej niż ¹/₃ zabranej kwoty.
D. Drugiego dnia Ewa wydała 0,9 tego, co pierwszego dnia.

[Obliczenia]

Proszę o szybkie rozwiązanie, próbowałam je rozwiązać ale wydaje mi się, że zrobiłam je źle a niektórych w ogóle nie potrafiłam. Z góry dziękuję ;)

[Dobry załącznik o nazwie `Tabelki`.]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T12:30:23+01:00
Cw.1
a) (1½)³=√1
b)(-2)₆=64
c)-2= -64
d)(⅖)²=4/25
e)(⅖²)=⅘
f) -0,01²=0,001
4 1 4