Proszę o pomoc pilną
Jakie jest pole podstawy prostopadłościanu o wysokości 1m,wykonanego ze stali o gestości 7015 kg)m 3 jesli jego masa wynosi 22,5 kg.Wynik podaj w cm 2

Kulki-4 szt od najmniejszej do największej maja takie same masy,ktora z nich ma największa a ktora najmniejsza gestość.

Pilnie potrzebuje na ocene i dziekuje za pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T14:02:20+01:00
Zadanie 1
Dane:
d=7015 kg/m3 można gęstość oznaczyć przez "d" a także przez ρ "ro"
m=22,5 kg
h=1m
Oblicz:
V=?
P - pole podstawy
Wzory:
d=m/V
V=P*h
Rozwiązanie
d=m/V
V=m/d
V=22,5/7015
V=0,0032m3
P=V/h
P=0,0032m2
zamiana m2 na cm2
1m2-10000cm2
0,0032m3-x cm2
x=32 cm2
Odp.
pole podstawy wynosi 32 cm2
Zadanie 2
gestość ciała zależy od jego masy i objętości
możemy ją wyliczyć z wzoru
d=m/V
wobec tego z tych kulek najmniejszą gstość będzie miała ta kulka, która będzie miała największą objętość przy załozeniu, że masa jest stała.
dla zobrazowania
m1=m2=m3=m4=m
niech m=4
a V1=1 ,V2=2, V3=4, V4=8
to odpowiednio
d1=4/1=4
d2=4/2=2
d3=4/4=1
d4=4/8=0,5
czyli wniosek jest taki, że gęstość jest odwrotnie proporcjonalna do objętości czyli jeśli rośnie objętość to gęstość maleje /przy stałej masie/