Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T14:24:03+01:00
Zad1: łaciate umaszczenie krowy, owłosiona łodyga pomidora, zdolność zwijania języka w trąbkę
zad2. a) RR- genotyp lisa rudego, będącego homozygotą dominującą
rr- genotyp lisa czarnego, homozygota recesywna
p RRxrr
F1 wszyskie soboniki z pokolenia F1 mają genotyp Rr (heterozygoty) ich umaszczenie jest rude
b)
p RrxRr
F1 grnotypy: RR, rr, 2xRr. 25% będzie miało umaszczenie czarne.
zad3. AA- definicja pierwsza, Aa- definicja ostatnia, aa- definicja trzecia.
zad4. Poprawne odpowiedzi: organizmy diploidalne- dwie wersje genu, allel dominujący wielką literą oznaczamy, wszystkie gey organizmu to genotyp, Aa to heterozygota
zad5. gamety B i b.
zad6. Aa x Aa,
fenotypy : 2, rodzaje: niebieskie oczy: aa, brązowe Aa, AA
genotypy 3, rodzaje genotypów AA, Aa, aa
zad7,:odpowiedz B
zad.8 C- allel dominujący, warunkujący czarną sierść
c- allel recesywny warunkujący brązową sierść,
genotypy rodziców, cc- brązowa sierść, CC- czarna sierść
zad.9 1- gen
2-allel
3- fenotyp
4- homozygota
5- genetyka
6- recesywna
7- P
zad.10 nie wiem jak wyglądasz :) trzeba zrobić indywidualnie.

zad.1 Replikacja zachodzi w celu zwiększenia ilości DNA w komórce, aby komórka rodzicielska w wyniku podziału mogła przekazać materiał genetyczny potomstwu.

zad2. komórki a) <nałonkowa> i c) <neuron, komórka nerwowa> mają 46 chromosomów. kom b)<plemnik> ma 23 chromosomy i jest haploidalna

zad.3 pary: - ostatni z pierwszego rzędu i pierwszy z rzędu drugiego
- pierwszy z rzędu pierwszego i drug, albo też trzeci z drugiego rzędu