Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T12:38:16+01:00
W = E₂ - E₁
E = mgh
W = mgh₂ - mgh₁ = mg(h₂ - h₁)
m = 100 kg
g = 9,81 m/s²
h₁ = 10 m
h₂ = 70 m

W = 100*9,81*(70 - 10) = 981 * 60 = 58860 J = 58,86 kJ

P = W/t
t = 1 min = 60 s
P = 58860 / 60 = 981 W
1 5 1
2010-02-07T12:44:43+01:00
Dane
m - masa ciała = 100 kg
h1 = 10 m
h2 = 70 m
t - czas = 1 min = 60 s
szukane
W - praca = ?
P - moc = ?
s = h2 - h1 = 70 - 10 = 60 m - droga jaką pokonuje ciało
v - prędkość podnoszenia = s/t = 60/60 = 1 m/s
F - siła = mg
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s²
F = mg = 100 razy 9,81 = 981 N
P = Fv = 981 razy 1 = 981 W
W = Fs = 981 razy 60 = 58860 J = 58,860 kJ
3 3 3