Potrzebuje pilnie przetłumaczenie poniższych zdań na język angielski. Za wszystkie odpowiedzi dziękuje .
W styczniu miałem ferie zimowe .
Dwa tygodnie miałem wolnego czasu, więc mogłem się wyspać. Tydzień ferii spędziłem w Niemczech u dziadków. W miejscowości w której mieszkaliśmy znajdowało się lodowisko .Gdzie chętnie spędzałem tam wolny czas. Dwa dni spędziłem w pobliskiej miejscowości w Holandii z kuzynami ,gdzie znajdował się młyn drewniany i wiele elektrowni wiatrochych. Po powrocie do polski resztę ferii spędziłem w domu gdzie miałem dużo rzeczy do zrobienia. Prawie każdego dnia padał śnieg dużo czasu spędzałem w domu grając na komputerze .
Ja myślę, że moje ferie były fajne, tylko szkoda, że tak szybko się skończyły.

2

Odpowiedzi

2010-02-07T12:35:44+01:00
In January I had the winter holidays. I had two weeks of free time, so I could get enough sleep. I spent the week of holidays in Germany at grandfathers. A skating rink was located in a town in which we lived. where willingly I spent the free time there. I spent two days in the nearby town in Netherlands with cousins, where the wooden mill and many power stations were located wiatrochych. On one's return to Polish I spent the rest of holidays at home where I had much thing for doing. Almost every day a snow has been falling down a lot of time I spent at home playing on a computer. I think that my holidays were cool, but it is a pity that so quickly they ended.
2010-02-07T12:45:47+01:00
In Jaunary I had winter holiday.
Two weeks i have had free time, so i could get enough sleep. A one week of my winter holiday I spent in Germany at Grandparents. In a city where we lived was an ice rink where I eagerly spent free time. Two days I spent in nearby city in Holland with my cousins where was a wooden mil and a lot of power stations. When i backed to Poland, the rest of winter holidays i spent at home where i had a lot of things to do. Almost every day was snowing , a lot of time I spent at home playing on computer.
I think, that my winter holidays were cool, but it's pity that they ended so quickly.