Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T13:22:36+01:00
Z.1
r - długość promienia okręgu
d - odległość środka okręgu od prostej
2r = 5 cm
d= 4 cm
r = 5cm :2 =2,5 cm
2,5 cm < 4 cm
r < d
Ten okrąg nie ma punktów wspólnych z tą prostą.
z.2
Winno być
y = √3 *x - 2
Współczynnik kierunkowy prostej jest to tangens kata nachylenia
tej prostej do osi OX.
W tym przypadku
a = √3 , czyli tg α = √3
α = 60⁰
Odp. Kąt nachylenia prostej y = √3*x - 2 do prostej OX
jest równy 60⁰.
1 5 1