Zapisz równania reakcji otrzymywania niżej wymienionych soli trzema metodami :

METODY:

1. Metal + kwas -------> sól + wodór
2. tlenek metalu + kwas ---------> sól + woda
3. zasada + kwas ---------> sól + woda

SOLE :

a) azotan (V) sodu
b) węglan wapnia
c) siarczan (VI) magnezu
d) siarczek glinu

(każda sól trzema metodami)

z góry dziekuuuuje za pomoc nO ; *****

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T13:00:16+01:00
A) azotan (V) sodu

2Na + 2HNO₃ → 2NaNO₃ + H₂
Na₂O + 2HNO₃ → 2NaNO₃ + H₂O
NaOH + HNO₃ → NaNO₃ + H₂O


b) węglan wapnia

Ca + H₂CO₃ → CaCO₃ + H₂
CaO + H₂CO₃ → CaCO₃ + H₂O
Ca(OH)₂ + H₂CO₃ → CaCO₃ + 2H₂O


c) siarczan (VI) magnezu

Mg + H₂SO₄ → MgSO₄ + H₂
MgO + H₂SO₄ → MgSO₄ + H₂O
Mg(OH)₂ + H₂SO₄ → MgSO₄ + 2H₂O


d) siarczek glinu

2Al + 3H₂S → Al₂S₃ + 3H₂
Al₂O₃ + 3H₂S → Al₂S₃ + 3H₂O
2Al(OH)₃ + 3H₂S → Al₂S₃ + 6H₂O