Jutro chemia... pomocy nic nie umiem;/
1.Za pomocą równań reakcji chemicznych przedstaw proces dysocjacji elektronowej następujących substancji:
HNO3 H2S H2SO3 NaOH.

2.Podaj dysocjacje jonowe:
KWASÓW
H2SO4 H2SO3 HNO3 HNO2 H3PO4 HClO HClO2 HClO3 HClO4 HCl HBr HF H2S
SOLI
NaCl CuS Cu2S FeCl3 Na2SO3 Na2SO4 Ca(NO3)2 Ca(NO2)2 AlPO4 CuSO4 Cu2SO4 Al2(CO3)3 FeCl3
ZASAD
NaOH KOH Ca(OH)2 Mg(OH)2 Al(OH)3 Fe(OH)2 Fe(OH)3 Cu(OH)2 Zn(OH)2
z góry bardzo dziękuję

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-08T19:15:08+02:00
Nad każdą ze strzłaek w dysocjacji powinno być napisane H2O, a te "+" i "-" oraz cyfry przed nimi są pisane tak jak potęgi.

1. Nie mam pojęcia... Całkiem zapomniałam, jak to się robi..:( Mam nadzieę, że pomogę chociaż w zadaniu 2. :)

2.KWASY:
H2SO4 --> 2 H+ + SO4 2-
H2SO3 --> 2 H+ + SO3 2-
HNO3 --> H+ + NO3-
HNO2 --> H+ + NO2-
H3PO4 --> 3 H+ + PO4 3-
HClO --> H+ + ClO-
HClO2 --> H+ + ClO2-
HClO3 --> H+ + ClO3-
HClO4 --> H+ + ClO4-
HCl --> H+ + Cl-
HBr --> H+ + Br-
HF --> H+ + F-
H2S --> 2 H+ + S 2-

SOLE:
NaCl --> Na+ + Cl-
CuS --> Cu 2+ + S 2-
Cu2S --> 2 Cu+ + S 2-
FeCl3 --> Fe 3+ + 3 Cl-
Na2SO3 --> 2 Na+ + SO3 2-
Na2SO4 --> 2 Na+ + SO4 2-
Ca(NO3)2 --> Ca 2+ + 2 NO3-
Ca(NO2)2 --> Ca 2+ + 2 NO2-
AlPO4 --> Al 3+ + PO4 3-
CuSO4 --> Cu 2+ + SO4 2-
Cu2SO4 --> 2 Cu+ + SO4 2-
Al2(CO3)3 --> 2 Al 3+ + 3 CO3 2-
FeCl3 --> Fe 3+ + 3 Cl-

ZASADY
NaOH --> Na+ + OH-
KOH --> K+ + OH-
Ca(OH)2 --> Ca 2+ + 2 OH-
Mg(OH)2 --> Mg 2+ + 2 OH-
Al(OH)3 --> Al 3+ + 3 OH-
Fe(OH)2 --> Fe 2+ + 2 OH-
Fe(OH)3 --> Fe 3+ + 3 OH-
Cu(OH)2 --> Cu 2+ + 2 OH-
Zn(OH)2 --> Zn 2+ + 2 OH-
1 5 1
2009-10-08T19:23:25+02:00
1.nie pamiętam tego .;/


2.-Kwasów:
H₂SO₄→2H⁺+SO₄²⁻
H₂SO₃→2H⁺+SO₃²⁻
HNO₃→H⁺+NO₃⁻
HNO₂→H⁺+NO₂⁻
H₃PO₄→3H⁺+PO₄³⁻
HClO→H⁺+ClO⁻
HClO₂→H⁺+ClO₂⁻
HClO₃→H⁺+ClO₃⁻
HClO₄→H⁺+ClO₄⁻
HCl→H⁺+Cl⁻
HBr→H⁺+Br⁻
HF→H⁺+F⁻
H₂S→2H⁺+S²⁻

-Soli
NaCl→Na⁺+Cl⁻
CuS→Cu⁺+S⁻
Cu₂S→Cu⁺+S²⁻
FeCl₃→Fe³⁺+3Cl⁻
Na₂SO₃→Na³⁺+3SO²⁻
Na₂SO₄→Na⁴⁺+4SO²⁻
Ca(NO₃)₂→Ca²⁺+2NO₃⁻
Ca(NO₂)₂→Ca²⁺+2no₂⁻
AlPO₄→Al⁴⁺+4PO⁻
CuSO₄→Cu⁴⁺+4SO⁻
Cu₂SO₄→Cu⁴⁺+4SO²⁻
Al₂(CO₃)₃→Al³⁺+3CO₃²⁻
FeCl₃→Fe³⁺→3Cl⁻

-Zasad
NaOH→Na⁺+OH⁻
KOH→K⁺+OH⁻
Ca(OH)₂→Ca²⁺+2OH⁻
Mg(OH)₂→Mg²⁺+2OH⁻
Al(OH)₂→Al²⁺+2OH⁻
Al(OH)₃→Al³⁺+3OH⁻
Fe(OH)₂→Fe²⁺+2OH⁻
Fe(OH)₃→Fe³⁺+3OH⁻
Cu(OH)₂→Cu²⁺+2OH⁻
Zn(OH)₂→Zn²⁺+2OH⁻