Przekształc kazde zanie, zamieniajac dopełnienie wyrazone rzeczownikiem na dopełnienie wyrazone bezokolicznikiem.

Lubilismy spacery-...............
Zapomniała o napisaniu listu-.......
Chciała tylko odpoczynku-............
nie myślała o sprzątaniu-...........
Pozwolił na wyjazd-.........
Zaczęłem układanie wiersza-...................

2

Odpowiedzi

2010-02-07T12:47:29+01:00
Lubilismy spacery- My Lubić spacer
Zapomniała o napisaniu listu- Ona zapomnieć o napisaniu listu
Chciała tylko odpoczynku- Ona chcieć tylko odpoczynku
nie myślała o sprzątaniu- Ona nie myśleć o sprzątaniu
Pozwolił na wyjazd- on pozwolić na wyjazd
Zaczęłem układanie wiersza- ja zaczynać układać wiersz
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T12:48:55+01:00
1) Spacery były lubiane
2) Napisanie listu zostało zapomniane
3) chcieć tylko odpoczynku
4) pozwolenie na wyjazd zostało wydane
5) Układanie wiersza zaczęło się