Odpowiedzi

2010-02-07T12:49:24+01:00
Anarchiści krytykują każdą scentralizowaną formę władzy a w szczególności formy sprawowania władzy takie jak totalitaryzm, monarchia, faszyzm czy autorytaryzm. Zdaniem anarchistów scentralizowana, odgórna władza, w większym lub mniejszym stopniu zawsze pozostaje poza kontrolą społeczną, wyobcowując się ze społeczeństwa. Anarchiści poddają krytyce wszelkie scentralizowane formy władzy politycznej i gospodarczej. Anarchiści krytykują scentralizowaną formę władzy taką jak państwo dlatego też w zależności od rodzaju anarchizmu taka organizacja jak państwo zostaje zastąpiona np. federacją samorządnych gmin działających na zasadzie demokracji bezpośredniej.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:16:16+01:00
Anarchiści jako ruch społeczny dążą do zniesienia państwa, kapitalizmu oraz innych form społecznej władzy, wyzysku i przymusu oraz zorganizowania wolnościowego i egalitarnego społeczeństwa na zasadach dobrowolności, federalizmu i pomocy wzajemnej w sferze politycznej i ekonomicznej.:D
1 5 1