Odpowiedzi

2010-02-07T12:56:58+01:00
Liczba pojedyncza :
I was
You were
He/She/It was
liczba mnoga:
We were
You were
They were


do czasownika w pierwszej formie dodajemy końcówkę -ing

konstrukcja zdań:
Was/Were + podmiot + czasownik w I-szej formie + -ing - pytania
osoba+Was/Were + not + czasownik w I-szej formie + -ing - przeczenia
osoba+Was/Were + czasownik w I-szej formie + -ing - twierdzenia
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T12:57:26+01:00
Zdanie oznajmujące:

* I + was + czasownik+ING
* You + were + czasownik+ING
* He/She/It + was + czasownik+ING
* We + were + czasownik+ING
* You + were + czasownik+ING
* They + were + czasownik+ING

She was reading a book all morning yesterday. They were washing the car for 2 hours.

Zdania pytające: Tworzymy je przez inwersje (was lub were przenosimy przed podmiot)

* Was I + czaswonik +ing?
* Were you + czasownik + ing?
* Was she + czasownik + ing?
* Was he + czasownik + ing?
* Were we + czasownik + ing?
* Were they + czasownik + ing?

Was she reading a book all morning yesterday? Were they washing the car for 2 hours?

Zdania przeczące: Tworzymy je dodając NOT do formy "to be": was + not = wasn't, were + not = weren't

* I + was not + czasownik+ING
* You + were not + czasownik+ING
* He/She/It + was not + czasownik+ING
* We + were not + czasownik+ING
* You + were not + czasownik+ING
* They + were not + czasownik+ING

She wasn't reading a book all morning yesterday. They weren't washing the car for 2 hours.