Oblicz jakim procentem wartości wyrażenia a jest wartość wyrażenia b
a=1,35:2,7+2,7:1,35
b=2,5:10+10:2,5
Cenę deski snowboard równą 1200zł podwyższono o 20%,a nastepnie te podwyzszoną cenę obniżono o 20%.Oblicz cenę po podwyżce.

3

Odpowiedzi

2009-10-08T18:49:59+02:00
A=1,35:2,7+2,7:1,35=0,5+2=2,5
b=2,5:10+10:2,5=0,25+4=4,25
4,25/2,5*100%=170%


Cenę deski snowboard równą 1200zł podwyższono o 20%,a nastepnie te podwyzszoną cenę obniżono o 20%.Oblicz cenę po podwyżce.

1200+0,2*1200=1200+240=1440 [zł]
1440-0,2*1440=1440-288=1152 [zł]

Cena po podwyżce wynosi 1152zł
64 4 64
  • Użytkownik Zadane
2009-10-08T18:55:33+02:00
A=1,35:2,7+2,7:1,35=0,5+2=2,5
b=2,5:10+10:2,5=0,25+4=4,25

2,5-100%
4,25-x

2,5x=425/:2,5
x=170%

Cenę deski snowboard równą 1200zł podwyższono o 20%,a następnie te podwyższoną cenę obniżono o 20%.Oblicz cenę po podwyżce.

1200-100%
x-120%

100x=144000/:100
x=1440 zł

1440-100%
x-80%

100x=115200/:100
x=1152zł

ODP.Cena po podwyżce i obniżce wynosi 1152zł
14 4 14
  • Użytkownik Zadane
2009-10-08T18:58:13+02:00
1.
a=1,35:2,7+2,7:1,35=(135/100):(27/10)+(27/10):(135/100)=(135/100)*(10/27)+(27/10)*(100/135)=(135/270)+(270/135)=
(15/30)+(30/15)=(30/60)+(120/60)=(150/60)
b=2,5:10+10:2,5=(25:100)+4=(25/100)+4=(25/100)+(400/100)=(425/100)
(b/a)*100%=[(425/100):(150/60)]*100%=[(425/100)*(60/150)]*100%=[(17/4)*(2/5)]*100%=(34/20)*100%=(170/100)*100%=1,70*100%=170%

2.
Pierwsza podwyżka 20%*1200=(20/100)*(1200/1)=240 zł, zatem cena deski po podwyżce 1200+240=1440 zł.
Teraz tą cenę obniżamy o 20% zatem obliczamy najpierw obniżkę 20%*1440=(20/100)*(1440/1)=(20/10)*(144/1)=288 zł. Zatem cena po obniżce 1440-288=1152 zł.
Cena deski po pierwszej podwyżce = 1440 zł. Cena deski po drugiej obniżce = 1152 zł.
7 4 7