Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T12:57:53+01:00
Ćwiczenie do lekcji 6. Prawa mniejszości narodowych
oraz do lekcji pod tym samym tytułem w wersji podstawowej

Przeczytaj uważnie zdania, a następnie wskaż, które z praw przysługujących mniejszościom narodowym zostały w poniższych sytuacjach złamane. Pamiętaj, że członkom mniejszości przysługują te same uprawnienia, co innym obywatelom. Zaznacz prawidłową odpowiedź.

a - prawo do własnego życia kulturalnego
b - prawo do używania własnego języka
c - prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz prawo do swobodnego stowarzyszania się
d - prawo do nauki własnego języka w szkole

1. Władze miasta zabroniły przedstawicielom mniejszości narodowych posługiwania się językiem ojczystym w środkach komunikacji miejskiej.


2. Dzieciom obywateli jednej z mniejszości narodowych odmówiono prawa uczęszczania do szkoły, w której zajęcia prowadzone są w ich ojczystym języku, stwierdzając, że mogą one chodzić do szkół dostępnych dla wszystkich.


3. Władze państwa zabroniły wydawania gazet w języku ojczystym mniejszości narodowych twierdząc, iż wszyscy obywatele powinni korzystać ze źródeł informacji publikowanych w języku urzędowym.


4. Władze państwa zakazały przedstawicielom mniejszości narodowych wzięcia udziału w międzynarodowym kongresie na temat praw mniejszości, który odbył się w jednym z państw europejskich.
  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T18:45:01+01:00
Ćwiczenie do lekcji 6. Prawa mniejszości narodowych
oraz do lekcji pod tym samym tytułem w wersji podstawowej

Przeczytaj uważnie zdania, a następnie wskaż, które z praw przysługujących mniejszościom narodowym zostały w poniższych sytuacjach złamane. Pamiętaj, że członkom mniejszości przysługują te same uprawnienia, co innym obywatelom. Zaznacz prawidłową odpowiedź.

a - prawo do własnego życia kulturalnego
b - prawo do używania własnego języka
c - prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz prawo do swobodnego stowarzyszania się
d - prawo do nauki własnego języka w szkole

1. Władze miasta zabroniły przedstawicielom mniejszości narodowych posługiwania się językiem ojczystym w środkach komunikacji miejskiej.


2. Dzieciom obywateli jednej z mniejszości narodowych odmówiono prawa uczęszczania do szkoły, w której zajęcia prowadzone są w ich ojczystym języku, stwierdzając, że mogą one chodzić do szkół dostępnych dla wszystkich.


3. Władze państwa zabroniły wydawania gazet w języku ojczystym mniejszości narodowych twierdząc, iż wszyscy obywatele powinni korzystać ze źródeł informacji publikowanych w języku urzędowym.


4. Władze państwa zakazały przedstawicielom mniejszości narodowych wzięcia udziału w międzynarodowym kongresie na temat praw mniejszości, który odbył się w jednym z państw europejskich.
1 5 1