Odpowiedzi

2010-02-07T13:01:21+01:00
1. prewaga usług nad innymi rzędami gosp
2. import i ekspirt na wysoką skale
3. wysokie technologie
4. dobrze rozwinięte rolictwo
5. nowoczesne maszyny rolicze
6. turystyka
7. dobra infrastruktura drogi i autostrady (komunikacja)
8. duże koncerny
16 4 16
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T13:04:11+01:00
-mają wysoki dochód na jednego mieszkańca
-mają duży wkład w handel zagraniczny
-są zaawansowane technologicznie
-mają niski przyrost naturalny,natomiast coraz więcej starzejącego się społeczeństwa
-wysoki poziom życia ludnoiści
-mają największą światową produkcję
-mają rozwiniętą infrastrukturę społeczną
-rozwinięta infrastruktura techniczna

Proszę o najlepszą odpowiedź ;)
24 4 24