1. Oblicz czy 10 cm3 gazowego HCl czy 10 cm# gazowego CO ma większą masę.

2. Ile wyniesie masa soli powstałej w reakcji 20 gr wodorotlenku glinu z roztworem kwasu siarkowego VI?

3. Przeprowadzono 3 reakcje otrzymywania wodoru, w tym celu użyto :
a) 20 gr MG i 35 gr HCl
b) 30 gr Zn i 20 gr H2SO4
c) 10 gr Na i 12 gr H3PO4
Oblicz, w której reakcji otrzymano największą objętość wodoru.

Bardzo proszę o pomoc, gdyż z chemii jestem kompletną nogą, z góry dziękuję :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T22:57:46+01:00
1.
36,5g HCl - 22,4 dm3
x g HCl- 0,010 dm3
x=0,01629 g HCl

28g CO - 22,4 dm3
x g CO - 0,010 dm3
x=0,0125 g CO
Odp. Większą masę będzie miało 10 cm3 CO.

2.
2Al(OH)3+3H2SO4 --> Al2(SO4)3+6H2O

2 x 78g Al(OH)3 - 342g Al2(SO4)3
20 g Al(OH)3 - x g Al2(SO4)3
x=43,8 g
Odp. Powstanie 43,8 g soli.