W czasie wycieczki rowerowej Janek dostrzegł pasące się sarny. Zatrzymał się, aby je poobserwować. Zwierzęta znajdowały się na polance w kształcie trapezu prostokątnego o podstawach długości 45m i 20m oraz ramionach 20m i 32m.
Jaka jest powierzchnia polany, na której pasą się sarny? Odpowiedź podaj w arach.


PS: Potrzebuje to zadanie jeszcze na dziś. Bardzo proszę o pomoc!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T13:03:20+01:00
A=45m
b=20m
h=20m

P=(45+20)*20/2=65*20/2=630 m2=6,3 a
2010-02-07T13:14:10+01:00
Pole =45+20/2 *h
P=32,5*h

h=20

P=32,5*20= 650m²
1ar=100m²
odp. 6.5 ara.