Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T13:11:30+01:00
Stalinizm – system polityczno-ekonomiczny, jaki powstał w ZSRR po faktycznym przejęciu pełni władzy przez Józefa Stalina.

Kult jednostki - kult przywódcy w imperialnym, autorytarnym lub totalitarnym systemie władzy

Kolektywizacja rolnicza - przymusowe wywłaszczenie rolników, połączone z procesem łączenia gruntów rolnych we wspólnoty pseudospółdzielcze, które umożliwiają eliminację wolnego rynku żywności, zarządzanie wsią przez aparat państwowy partii komunistycznej i swobodną eksploatację zasobów wsi po centralnie narzuconych, nieekwiwalentnych cenach (faktycznie bez zapłaty).


NKWD, Narodnyj komissariat wnutriennich dieł, Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych.

Ochrona mniejszości narodowych, dziedzina ustawodawstwa międzynarodowego regulująca status i prawa mniejszości narodowych zamieszkujących państwa, które przyjęły postanowienia poszczególnych aktów ustawodawczych.

Centrolew – sojusz partii centrowych i lewicowych zawiązany w 1929 w celu zwalczania systemu rządów sanacji obozu Józefa Piłsudskiego.

BBWR-Bezpartyjny Blok Wspierania Reform

COP-Centralny Okręg Przemysłowy

9 grudnia 1922v– Gabriel Narutowicz został wybrany na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Pozdrawiam ^^
xD
3 5 3