1. W którym przykładzie działanie zostało wykonane niepoprawnie?:
a)4(k+3)=4k+12
b)-3(x-y)=-3+3y
c)(12k-4):(-4)=1-3k
d)(2x-1):1/2=x-1/2

2. Po przekształceniu wyrażenia -x(-2x-1)-(4x^2-10x):2=
a)-4x^2-6x
b)-4x
c)-4x^2-4x
d)6x

3.Dany jest równoległobok o podstawie a i wysokości h (h>1).O ile mniejsze jest pole równoległoboku,który ma taką samą podstawę,a wysokośc o 1 mniejszą?:

a)h
b)a
c)1
d)ah

A to 4x^2 to znaczy 4x do potęgi 2,jakby ktoś nie wiedział

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T13:16:02+01:00
Zad. 1
c)(12k-4):(-4)=1-3k
przykład niepoprawny
15 1 15