Odpowiedzi

2010-02-07T13:17:41+01:00
1) przemysł jest słabo rozwinięty
2) poziom oświaty bardzo niski
3)niska towarowośc rolnicza
4) niefortunna polityka panstwa
5)poziom dochodu narodowego nie przekracza 200-250 usd na 1 mieszkańca
6) ludność zatrudniona w rolnictwie prymitywnym
7) małe gospodarstwa
8) niski poziom kapitałowości
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T13:18:02+01:00
-bardzo wysoki przyrost naturalny
-niski poziom opieki medycznej
-kraje takie są zacofane jeśli chodzi o technologie
-szkolnictwo jest słabo rozwinięte,a kształcenie jest kosztowne
-niski poziom PKB na jednego mieszkańca
-państwo jest zadłużone
-mały udział handlu zagranicznego
-brak fachowców
-mała wartość produktów rolnych
-niski poziom życia

Proszę o najlepszą odpowiedź :)
2010-02-07T13:20:16+01:00
1.duże bezrobocie 2.niski iloraz inteligencji 3.głod 4.niski poziom zakladow pracy 5.kiepskie warunki mieszkaniowe 6.brak szpitali 7.wysoki poziom zachorowan 8.brak szkol