1. Zapisz i rozwiąż odpowiedni układ równań:
a) suma liczb x i y jest równa 120. Liczba o 50% większa od x jest o 20 mniejsza od y.
b) Liczba o 10 większa od x jest o 4 mniejsza od y. Liczba 2 razy większa od x jest o 3 większa od y.
2. Średnia arytmetyczna pewnych dwóch liczb jest równa 28. Gdyby jedną z tych liczb o 50 zwiększyć,a drugą zwiększyć o 20% ,to ich średnia arytmetyczna byłaby 2 razy większa. co to za liczby?
3. Pan Kowalski kupił 20 akcji firmy Elektrom i 16 akcji firmy Drevex,a pan Nowak w tym samym czasie 30 akcji Elektromu i 25 akcji Dreweksu. Po miesiącu okazało się,że pan Kowalski zarobił na swoich akcjach 44zł,a pan Nowak 52zł.
a) Jaki zysk przyniosła jedna akcja Elektromu?
b) Pan Jabłoński kupił w tym samym czasie co panowie Kowalski i Nowak trochę akcji Elektromu i 2 razy więcej akcji Dreweksu. Po miesiącu okazało się,że stracił na tej inwestycji 73zł. Ile akcji każdej z firm kupił pan Jabłoński?

P.s: Prosze o całe obliczenia,nie tylko o same odpowiedzi.

1

Odpowiedzi

2010-02-07T13:45:39+01:00
Zad.1
a) x+y=120 1,5x=y+20
x= 120-y 1,5*(120-y) =y+20
x=120-y 180-1,5y=y+20
x=120-y -2,5y=20-180
x=120-y -2,5y=-160
x=120-y y= 64
x=56
8 1 8