Odpowiedzi

2010-02-08T15:38:24+01:00
"Pan Tadeusz" kreśli pełen prawdy obraz rzeczywistości społecznej. Przedstawia on przede wszystkim szlachtę polską w jej bogatym rozwarstwieniu, począwszy od magnaterii, arystokracji, zamożnych ziemian, aż po szlachtę zaściankową.
Magnateria i arystokracja- najbogatsza warstwa szlachecka w Rzeczypospolitej szlacheskiej; reprezentanci: Stolnik Horeszko, Hrabia; cechuje ją: niewłaściwy stosunek do uboższej od siebie szlachty, duma narodowa, egoizm, pycha, brak wyrozumiałości wobec nieszczęścia innych, dbanie o własne interesy, pogoń za modą cudzoziemską, brak uczuć ludzkich; patriotyzm, służenie ojczyźnie, uczestniczenie w ważnych wydażeniach politycznych.
Szlachta średniozamożna- Sędzia Soplica, Podkomorzy; dobrze prowadzi swoje gospodarstwa, czuje się odpowiedzialna za losy kraju i narodu, interesuje się polityką, wierna tradycji, hołduje dobrym obyczajom, ludzka w stosunku do chłopów, sprawiedliwa, nie przeciąża ich pracąreguluje dzień pracy wschodami i zachodami słońca, zabrania, by chłopi kłaniali się jej do ziemi, nie pozwala polować na chłopskich polach, nie odsuwa ich od własnego życia; ale jest także porywcza, skłonna do awantur, kłótni, sporów, procesów, zajadła, ulegająca wpływom innych.
Szlachta zaściankowa- osiadła w Dobrzyniu, przybyła na Litwę z centralnej Polski, dawniej dość zamożna, obecnie zubożała, oprócz posiadania herbów rodowych niczym nie różni się od chłopów, pracuje na swych małych zagonach, na jej czele stoi Maciej Dobrzyński; patriotyczna, przywiązana do tradycji, nienawidzi Moskali,gotowa zawsze z nimi walczyć, w przeszłości uczestniczyła w konfederacji barskiej,w powstaniu kościuszkowskim, waleczna, dumna ze swojej przynależności do społeczności szlacheckiej;wady:pieniactwo, skłonność do awantur, burd, pijatyk, procesów, zajazdów, niski poziom umysłowy, nieumiejętność organizowania się, anarchia, łamanie praw.
Chłopi- ukazani migawkowo w karczmie, na uczcie zaręczynowej, traktowani są dobrze i po ludzku przez Sędziego, dzień ich przacy regulowany jest wschodami i zachodami słońca.
10 5 10
napisz charakterystyke pana tadeusza
napisz streszczenie pana tadeusza
napisz opowiadanie pana tadeusza
prosze o napisanie na te zagadnienia na kazda strone na wordzie i dac do zalacznika