Napisz rownania dysocjacji kwasow karboksylowych
-kwas metanowy
-kwas etanowy
-kwas masłowy
-kwas propionowyNapisz rownania reakcji roznych kwasow karboksylowych( -kwas metanowy,kwas etanowy,kwas maslowy , kwas propionowy)metalami, tlenkami
metali i wodorotlenkami .
z gory dzieki

1

Odpowiedzi

2010-02-07T13:35:52+01:00
Kwas metanowy
HCOOH+ H2O ----> HCOO- +H+
kwas etanowy
CH3COOH + H2O ----> CH3COO- + H+
kwas masłowy
C3H7COOH +H2O----->C3H7COO+ + H2-
kwas prioprionowy
C2H5COOH + H2O ------------> C2H5COO- + H +

2HCOOH + CUO-----> (HCOO)2Cu +H20
CH3COOH+Mg----->(CH3COO)2Mg+ H2
C3H7COOH + Na(OH)---->C3H7COONa + H2O
3C2H5COOH + Al(OH)3 ---> (C2H5COO)3Al + 3H2O
17 3 17