Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T13:23:22+01:00
Wolter- który krytykował ciemnotę i związane z nią przesądy. Był wzorem osoby która uznała potęgę rozumu ludzkiego i postawiała sobie za cel walkę z nietolerancją . Śmiało głosił swoje poglądy ,za co był prześladowany i więziony.
Monteskiusz-wypowiadał się w sprawach politycznych i wysunął ważny pogląd dotyczący funkcjonowania pąństwa.Stwierdził,że władza w państwie powinna być podzielona na władzę ustawodawczą ,wykonawczą oraz sądowniczą ,niezależnie od siebie i wzajemnie się równoważące.
Zasada ta przyjęła nazwę trójpodziału władzy i stała się podstawą sposobu rządzenia w wielu państwach .
35 4 35