Odpowiedzi

2010-02-07T13:38:12+01:00
1.STALIZM-system polityczno-ekonomiczny, jaki powstał w ZSRR po faktycznym przejęciu pełni władzy przez Józefa Stalina.
2.KULT JEDNOSTKI-kult przywódcy w imperialnym, autorytarnym lub totalitarnym systemie władzy. Przywódca otaczany takim kultem jest przedstawiany przez państwową propagandę jako osoba nieprzeciętnie utalentowana, nieomylna, której cały naród jest winien wdzięczność.
3.kolektywizacja rolnicza- tego nie wiedziałam :(
4.NKWD-Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych
5.dziedzina ustawodawstwa międzynarodowego regulująca status i prawa mniejszości narodowych zamieszkujących państwa, które przyjęły postanowienia poszczególnych aktów ustawodawczych.
6.sojusz partii centrowych i lewicowych zawiązany w 1929 w celu zwalczania systemu rządów sanacji obozu Józefa Piłsudskiego.
7.Tego niewiem :(
8.Centralny Okręg Przemysłowy
2 3 2