1. W wyniku reakcji kwasu solnego z tlenkiem magnezu otrzymano 19 g soli.Oblicz, ile gramów magnezu przereagowało oraz ile gramów wody powstało w reakcji.

2.Oblicz, ile gramów siarki i ile gramów żelaza użyto w reakcji otrzymywania 5,5 g siarczku żelaza.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T00:13:00+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Ad.1 Chyba chodzi o masę tlenku magnezu a nie magnezu
mH₂O=2*1u+1*16u=18u
mMgO=1*24u+1*16u=40u
mMgCl₂=1*24u+2*35,5u=95u

2HCl + MgO--->MgCl₂ + H₂O
xg MgO-----19g MgCl₂ (dane i szukane z treści zadania)
40g MgO----95g MgCl₂ (dane z teorii)
x=40*19/95
x=8g MgO

19g MgCl₂----xg H₂O
95g MgCl₂----18g H₂O
x=19*18/95
x=3,6g H₂O

Ad.2 Treść mało precyzyjna, nie wiadomo czy chodzi o żelazo(II) czy o żelazo(III). Obliczenia dokonam dla żelaza(II).
mFe=56u
mS=32u
mFeS=88u

Fe +S--->FeS
xgFe-----5,5g FeS
56g Fe----88g FeS
x=56*5,5/88
x=3,5g Fe

xgS-----5,5g FeS
32g S----88g FeS
x=32*5,5/88
x=2g S
2 5 2