Odpowiedzi

  • ewe3
  • Początkujący
2010-02-07T13:59:51+01:00
GENEZA MUZYKI; istnieje szereg hipotez dotyczących g. m., które opierają się na obserwacji przejawów „muzycznej” aktywności u zwierząt, zjawisk psychofizjologicznych i społ. w życiu człowieka, względnie na próbach porównywania prymitywnych kultur muz. lub rozwoju funkcji dźwiękowych u dzieci ze stopniami rozwojowymi muzyki. Ważniejsze hipotezy wywodzą muzykę ze śpiewu ptaków (także ludzi), który towarzyszył doborowi płciowemu (K. Darwin 1859), z naśladownictwa głosów zwierząt przy polowaniu (R. Wallaschek 1891), z rytmu kolektywnej pracy (K. Bücher 1896), z emocjonalnego wyładowania energii a pośrednio z intonacji emocjonalnie nacechowanej mowy (H. Spencer 1902) lub „prakrzyku” wydanego w podnieceniu (F. Torrefranca 1907), z czynności towarzyszących zabiegom magicznym (J. Combarieu 1907), z dźwięków wydawanych w celach porozumiewawczych i sygnalizacyjnych (P. W. Schmidt 1910, C. Stumpf 1911, G. Révész 1941), z procesów pracy i zabiegów magicznych (C. Sachs 1927).Badania nad g. m. rozwijały się początkowo na gruncie muzykologii porównawczej zorientowanej funkcjonalnie. W II poł. XX w. zyskały one nowe perspektywy poznawcze i metodologiczne pod wpływem antropologii kulturowej (A. P. Merriam 1964 i C. Geertz 1973), lingwistyki strukturalnej (J. J. Nattiez 1975) i psychologii kognitywnej (J. A. Sloboda 1985). Formułowanie hipotez na temat powstania muzyki w zamierzchłej przeszłości ustępuje w tych badaniach miejsca ustaleniu psychofizjologicznych dyspozycji muz. aktywności człowieka, na równi z jego aktywnością językową.
1 4 1