Zadanie 1
Jaką prace należy wykonać, aby podnieść odważnik o masie 500g na wysokość 1m?

Zadanie 2
W czasie orki traktor ciągnie pług siłą 10000N. Jaka praca jest wykonana na drodze 50m ?

Zadanie 3
Uczeń przesunął po podłodze skrzynie na odległość 2m. Jaką wykonał prac, jeżeli siła tarcia skrzyni o podłogę wynosi 25N?

1

Odpowiedzi

2009-10-08T19:02:39+02:00