Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T13:58:36+01:00
2HgO -> 2Hg + O2

Z 2 moli tlenku powstają 2 mole rtęci i 1 mol tlenu
1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje 22,4 dm3 objętości
224 cm3=0,224 dm3 - stanowi 0,01 mola, czyli do prażenia wzięto
0,02 mola tlenku, który waży:
0,02 * (201 + 16) = 4,34 g

Reszta, czyli 4,34 - 4,02 = 0,32g waży tlen (0,01 mol * 32 g/mol)

Zadanie ma niepotrzebnie dużą ilość danych.

Jeśliby nie mieć wiedzy o molach, to należałoby rozwiązać je tak:
masa tlenu=gęstość * objętość = 1,43 g/dm3 * 0,224 dm3 = 0,32 g
masa tlenku=masa rtęci + masa tlenu = 4,1 g + 0,32 g = 4,42 g


Odp. 4,42 g tlenku


1 5 1
2010-02-07T14:49:22+01:00
1molO2 - 22.4dm3 O2
xmol - 0,024dm3
x=0.01mol

z zadania:

1molHgO - 0,01mol O2
2 mol - x
x=0,02mol

Mmol HgO=217g\mol

0,02mol*217g\mol=4,34g
  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T16:39:27+01:00
2HgO >2 Hg + O2
mHg=4,1 g
VO=224cm²=0,224dm³
d=1,43g/dm³
obliczmy mase tlenu
mO=d*V=0,224*1,43=0,32g

zgodnie z reguła
masa substratów = masa produktów wiec tlrnku rtęci było
mHgO = mHg + mO = 4,1g+0,32g=4,42 g

Prażeniu poddano 4,42g tlenku rtęci
1 5 1