Przetłumacz na język Polski i Odpowiedz po Ang. na te pytania.
__________________________________________________________
7.Preparation Look at the title for a discussion essay. Then Prepare answers for questions 1-7.

"The internet is better invention than books.Discuss.

1.Is the internet important in your opinion?
2.When did it become important?
3.What did peoble do before this was invented?
4.What can people do with it now?
5.What are the advantages and disadvantages of books?
6.What are the advantages and disadvantages of the internet?
7.On balance, which is the better invention? why?
___________________________________________________
8.TASK Write your essay. Look again at the model text and use your ideas froim exercise 7.

WRITING PLAN

Paragraph1: Introducion and options
The internet has...

Paragraph2: Advantages and disadvantages
Books, on the other hand, ... The internet,however,...

Paragraph3: Conclusion
All in All, I Think that...


z góry THX

1

Odpowiedzi

2010-02-07T13:49:05+01:00
1.Czy internet jest twoim zdaniem ważny?
2.W jakim przypadku przestaje być ważny?
3.Jak ludzie radzili sobie zanim go wynaleziono?
4. Jak ludzie mogą go teraz wykorzystać?
5.Jakie są zalety i wady ksiązki?
6.Jakie są zalety i wady internetu?
7.Dla równowagi który wynalazek jest lepszy i dlaczego?

8.napisz esej. Spójrz na model tekstu i wykorzystanie pomysłów z zadania 7.

napisz Plan

Wstęp 1: Opcje
Internet ...

Wstęp 2: Zalety i wady
Książki, a z drugiej strony internetu

Ustęp 3: Podsumowanie
W sumie myślę, że ...
13 2 13