Zadanie 1:
Pytanie:
a) taką rolę pełniła początkowo dla Brytyjczyków Australia (na 9 literek)

Zadanie 2:
Napisz państwa, które uzyskały niepodległość w XIX wieku.
Szwajcaria
Hiszpania
Rumunia
Belgia
Serbia
Szwecja
Portugalia
Wielka Brytania
Grecja
Czechy
Bułgaria
Polska

Zadanie 3
Przeczytaj fragment wypowiedzi Ottona von Bismarcka na temat zjednoczenia Niemiec.

Teks źródłowy
Przemówienie Bismarcka
[...] Niemcy nie oczekują od Prus liberalizmu [ideologia, według której wszyscy są równymi wobec prawa, wolnymi obywatelami, a działania państwa ograniczone są do minimum ], lecz siły. Bawaria, Wirtembergia, Badenia [kraje niemieckie] mogą tolerować liberalizm i dlatego nikt nie przeznacza im roli Prus. Prusy powinni zebrać i zachować swoje siły aż do odpowiedniej chwili, którą już niejednokrotnie zmarnowały. Granice Prus po traktacie wiedeńskim nie sprzyjają zdrowemu życiu państwowemu. Wielkich zagadnień chwili nie rozstrzyga się za pomocą mów czy postanowień większości [...], lecz żelazem i krwią.

Praca z tekstem źródłowym
1. Napisz, co powiedział Bismarck o granicach Prus.
2. Poszukaj w encyklopedii lub internecie informacji o stosunku Bismarcka do Polaków. Napisz krótką notatkę na ten temat.

Zadanie 4
Dokończ zdania podanymi wyrazami:
Wyrazy:
jednakowa historia; przenoszenie się do miast; uzyskanie praw wyborczych; wspólny język; nauka i wychowanie w szkołach; wspólna kultura.
•Do kształtowania się świadomości narodowej ludzi w XIX wieku przyczyniły się:
•O przynależności do narodu decydują:

Zadanie 5
Krzyżówka:
Napisz odpowiedzi do:
1. Są zbiorem zasad regulujących postępowanie.
3.Zasada, dzięki której wszyscy są równi wobec prawa
4. Dawniej nazywani byli tak posiadacze maszyn produkcyjnych i fabryk.
6. Był jednym z głównych twórców idei socjalistycznych.
Napisz pytania do:
2.SUFRAŻYSTKI
5.SOCJALIZM
Hasło wyjaśnij.

~~PILNIE~~ najlepszą wystawie dzisiaj o godzinie 22:00.(Najlepszą dostanie ten co rozwiąże wszystkie zadania, jak rozwiązujecie zadania to piszcie zad 2 i treść) Nie dam więcej punktów bo nie mam :( Pozdrawiam

2

Odpowiedzi

2010-02-07T16:27:47+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T16:41:37+01:00
Zad.1
sąsiedzi

zad2
Belgia Grecja Bułgaria

zad.3
Granice Prus nie sprzyjają zdrowemu życiu państwowemu

Bismarck o Polakach: "Bijcie Polaków tak długo, dopóki nie utracą wiary w sens życia. Współczuję sytuacji, w jakiej się znajdują. Jeżeli wszakże chcemy przetrwać, mamy tylko jedno wyjście - wytępić ich"

zad.4
O przynależności do narodu decydują: wspólny język, wspólna kultura.

zad.5
1. kodeks
3. równości
38 4 38