1. Do 120g roztworu soli o stężeniu 15% dodano 30g soli. Ile będzie wynosiło stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

2. Magnez wrzucony do roztworu kwasu chlorowodorowego przereagował całkowicie i powstało 0,2kg obojętnego roztworu zawierającego 5g soli. Jaka to sól? Oblicz stężnenie procentowe otrzymanego roztworu.

1

Odpowiedzi

2009-10-08T20:53:54+02:00
Zad 1
Dane:
mr (masa roztworu) - 120g
Cp (stężenie %) - 15%
ms1 (masa substancji jeden, w zadaniu jest napisane, że dodano JESZCZE 30g soli, więc jakaś sól już musi być w roztworze) - ?
ms2 (masa substancji dwa, czyli masa dodanej soli) - 30g

Najpierw trzeba obliczyć ile soli już jest w roztworze.
Ogólny wzór na stężenie:
Cp = ms/mr * 100%

Trzeba wzór przekształcić wyznaczając ms. Tutaj już przekształcony:

ms = Cp * mr/100%
ms = 15% * 120g/100% = 18g

Teraz już wiemy, że masa roztworu to 120g, stężenie tego roztworu to 15% i że jest już w nim 18g soli.
Skoro dosypano 30g soli to zmieniła się masa substancji (18g + 30g = 48g) i masa roztworu (roztwór = ms + m rozpuszczalnika).
Tak więc do roztworu trzeba dodać 30g (120g + 30g = 150g).
Teraz tylko podstawić do wzoru na stężenie.

Cp = ms/mr * 100%
Cp = 48g/150g * 100% = 32%

Odp. Stężenie roztworu po dodaniu 30g soli wynosi 32%.

Zad 2
Najpierw reakcja:
Mg + 2 HCl -> MgCl₂ + H₂^

Powstała sól to chlorek magnezu.

Teraz dane, żeby obliczyć stężenie procentowe:

masa substancji (ms) - 5g
masa roztworu (mr) - 0,2kg = 200g
stężenie procentowe (Cp) - ?

Wzór:
Cp = ms/mr * 100%

Cp = 5g/200g * 100%
Cp = 2,5%

Stężenie procentowe powstałego roztworu wynosi 2,5%.
1 5 1