1. Na jaki okres może być wyemitowana obligacja?
Dowolnie długi
Minimum dwa lata
Minimum jeden rok
Maksimum dziesięć lat

2. Obligacje, od których nie są płacone odsetki, to:
Obligacje wolne
Obligacje bezodsetkowe
Obligacje zero kuponowe
Obligacje wykupywane stopniowo

3. Jeśli masz obligacje indeksowane:
Oprocentowanie, jakie otrzymasz, będzie ściśle uzależnione od określonego wskaźnika (np. inflacji)
Zamiast oprocentowania otrzymasz dyskonto
Oprocentowanie, jakie będziesz otrzymywał, będzie stałe
Masz prawo je zamienić na akcje spółki

4. Dlaczego zakup obligacji na rynku pierwotnym może być bardziej ryzykowny od zakupu na rynku wtórnym?
Ponieważ na rynku wtórnym obligacja już została wyceniona przez rynek
Ponieważ na rynku pierwotnym nie ma nadzoru, który występuje tylko na rynku wtórnym
Ponieważ na rynku pierwotnym działa więcej spekulantów
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. Zakup na rynku pierwotnym jest bezpieczniejszy

5. Zaznacz nieprawdziwe zdanie. Inwestując w polskie obligacje skarbowe:
Możesz być raczej pewny, że Twoja inwestycja przyniesie zysk
Decydujesz się na inwestycję mniej dochodową niż zakup akcji, lecz bezpieczniejszą
Decydujesz się na inwestycję ryzykowną, ale przynoszącą duże zyski
Bierzesz udział w finansowaniu deficytu budżetowego

6. Które z poniższych stwierdzeń jest najwłaściwsze?
Zakup obligacji z oprocentowaniem w wysokości 10% jest korzystniejszy, gdyż otrzymasz wyższe odsetki
Zakup obligacji z oprocentowaniem w wysokości 5% jest korzystniejszy, gdyż wcześniej otrzymasz odsetki (które możesz następnie reinwestować)
Oba rodzaje obligacji będą dla Ciebie równie korzystne, gdyż dostaniesz takie same odsetki
Nie powinieneś inwestować w obligacje, gdyż lokaty bankowe przynoszą większy zysk

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T14:59:57+01:00
1. Na jaki okres może być wyemitowana obligacja?
Minimum jeden rok, bez górnie określonej granicy (tzw. obligacje wieczyste).

2. Obligacje, od których nie są płacone odsetki, to:
Obligacje zerokuponowe.

3. Jeśli masz obligacje indeksowane:
Oprocentowanie, jakie otrzymasz, będzie ściśle uzależnione od określonego wskaźnika (np. inflacji).

4. Dlaczego zakup obligacji na rynku pierwotnym może być bardziej ryzykowny od zakupu na rynku wtórnym?
Ponieważ na rynku wtórnym obligacja już została wyceniona przez rynek.

5. Zaznacz nieprawdziwe zdanie. Inwestując w polskie obligacje skarbowe:
Bierzesz udział w finansowaniu deficytu budżetowego.

6. Które z poniższych stwierdzeń jest najwłaściwsze?
Zakup obligacji z oprocentowaniem w wysokości 10% jest korzystniejszy, gdyż otrzymasz wyższe odsetki.
20 3 20