Odpowiedzi

2010-02-07T14:09:49+01:00
Mr(masa roztworu)= 3 kg = 3000g
ms(masa substancji) = 6 dag = 60g
Cp(stężenie procentowe)=ms/mr x 100%
Cp=2%
2010-02-07T14:32:32+01:00
Ms=6 dag= 60 g
mr=3kg= 3000 g

Cp= ms/mr × 100 %

Cp= 60g/3000g × 100 %

Cp= 6000%/3000= 2%

odp. Stęzenie procentowe syropu wynosi 2 %.