Odpowiedzi

2010-02-07T14:20:26+01:00
Warunki pokoju w Oliwie:

Na mocy podpisania pokoju w Oliwie król polski zrezygnował ze szwedzkiej korony.Polska zrezygnowała z większej części Inflant wraz z Rygą zachowując tylko ich część (Łatgalię - południowo-wschodnią część Inflant) oraz uznała suwerenność Prus potwierdzając traktaty welawsko-bydgoskie. Król Jan II Kazimierz zrzekł się pretensji do tronu szwedzkiego w imieniu swoim i swych następców. Szwecja zobowiązała się dotrzymywać wolności handlu na Bałtyku oraz zwrócić (czego później nie dopełniła) zrabowane archiwa i biblioteki. Protestantom w Prusach Królewskich miano zapewnić tolerancję religijną, co z czasem Brandenburgia wykorzystała do ingerowania w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej. Ze strony polskiej pokój podpisał podkanclerzy koronny Mikołaj Prażmowski. W tym samym czasie Szwecja walczyła z Rosją w Inflantach oraz z Danią w Norwegii i Bornholmie. Pierwszą wojnę zakończył pokój w Kardis; drugą - pokój w Kopenhadze.

Tyle powinno wystarczyć...No i oczywiście liczę na NAJLEPSZE!!!!:):):)
17 3 17
2010-02-07T14:21:17+01:00
Oliwia 1660r.:
a) Jan Kazimierz zrzekł się praw do korony szwedzkiej
b) Szwecja zatrzymała większość Inflant
c)Szwecja miała zwrócić Rzeczypospolitej zagarnięte w czasie wojny i okupacji zrabowane mienie jednak nigdy nie wywiązała się z tego.
25 4 25