Gimnazjum
Fizyka

1.Ile potrzeba ciepła(energii cieplnej) aby 2,5 kg wody ogrzać o 12 stopni? Ciepło własciewe wody wynosi 4200/J/kg/K?
2.Ile owdy ogrzano o 2 K jeśli zużyto przy tym 8,4 kJ energii?
3.Na stopienie kawałka lodu zużyto 134 kJ energii. Jaka była masa tego lodu? Ciepło topnienia lodu wynosi 335 000 J/kg.
4.Natęzenie prądu wynosi 0,4 A. Ile czasu potrzeba, aby przepłynął przez niego ładunek 0,05C?
5.Jakie jest napięcie prądu jesli przez opornik o oporze 2,1 oma przepływa prąd o natężeniu 6300mA?
6.Ile czasu potrzebuje ciało, które porusza się z przyspieszeniem 6m/s² na przebycie 12m?
7.Jaka jest prędkość fali o długości 0,4m jeśli jej częstotliwość wynosi 60 HZ?
8.Męźczyzna o masie 80 kg stojący na deskorolce rzucił przed siebie przedmiot o masie 5 kg z prędkością 16m/s. Z jaką prędkością męźczyzna cofnął sie do tyłu?
9.Ciało ma ciężar 234 kN. Jaka jest jego masa?
10.Ciało spada przez 42.3s. Jaką prędkość uzyska na koniec spadania?
11.Na huśtawce siedza dwaj chłopcy jeden o cięzarze 400N a drugi 600N. Lżejszy siedzi w odległości 3 m od środka huśtawki. Jak daleko od środka musi usiąść drugi chłopak aby huśtawka była w równowadze?
12.Jaka jest masa ciała, jeśli podniesione na wysokość 3m posiada energię 6,9 kJ?
13.Jaką prędkość posiada pojazd o masie 0.6t jeśli jego energia wynosi 1,2kJ?
14.Jaki jest opór zastępczy trzech oporników o wartosciach 2, 4, i 5 omów połączonych równolegle?
15.Praca jaką wykonał prąd o natężeniu 4 A w czasie 2,1 h wynosi 16,4 kW. Jakie jest napięcie?
16.Praca jaką wykonał piecyk elektryczny o mocy 4,4 kW wynosi 2,64 kWh. Jak długo był włączony?
17.Jakie ciepło wydzieliło się na oporniku o oporze 0,4 oma w czasie 12 s jeśli natężenie prądu wynosi 2,5 A?
18.Uzwojenie pierwotne transformatora ma 400 zwojów a wtórne 1800 zwojów. Jakie będzie napięcie na uzwojeniu wtórnym jeśli na pierwotnym ma wartość 12V?
19.Zamień 2,4kWh na J?
20.Echo odbite od góry zostało usłyszane po 6 sekundach od krzyku. Jak daleko jest od góry. Przyjmij prędkość dźwięku 330m/s.
21.Jak daleko uderzył piorun jeśli od błyskawicy do usłyszenia grzmotu minęło 9s. Prędkość dzwieku 330 m/s.
22.Ciśnienie w wodzie na pewnej głębokości ma wartość 7kPa. Jaka jest głębokość?
23.Jaka będzie siła wyporu, która działa na przedmiot o objętości 400 cm³, który zanurzono w cieczy o gęstości 800kg/m³?

Odpowiedzi

Kasia
  • Kasia (moderator)
  • Ekspert zadane.pl
+354 użytkowników doceniło użytkownika jako eksperta
Kasia
  • Kasia (moderator)
  • Ekspert zadane.pl
+354 użytkowników doceniło użytkownika jako eksperta

Sprawdzam każdą odpowiedź. dzięki temu mam pewność, że na stronie zostają tylko te poprawne. Chcesz zobaczyć dobrą odpowiedź? 😉

Sprawdzam każdą odpowiedź. dzięki temu mam pewność, że na stronie zostają tylko te poprawne. Chcesz zobaczyć dobrą odpowiedź? 😉

Skąd wiemy, że odpowiedź jest poprawna?
1
Nie ma błędów
2
Została dodana i sprawdzona przez eksperta
Dlaczego sprawdzamy odpowiedzi?
3
Ponieważ jakość odpowiedzi jest dla nas najważniejsza
4
Ponieważ chcemy pomóc Ci w nauce

Zadanie 1
dane
m=2,5kg
∆t=12K tutaj wziąłem stopnie K a nie *C bo w cieple właściwym w mianowniku są K. Przy obliczaniu różnicy temperatur obojętne jest czy temperatura podana jest w stopniach C czy w stopniach K bo różnica będzie zawsze taka sama
przykład
t1=10*C
t2=20*C
∆t=(t2-t1)=(20-10)=10
t1=10*C=283K
t2=20*C=293K
∆t=(t2-t1)=(293-283)=10
cw=4200J/kg*K
Obliczyć
Q=?
Wzór
Q=m*cw*∆t
Q=2,5*4200*10
Q=105000J=105 kJ
Rachunek jednostek
[Q]=[(kg*J/kg*K)*K]=[J]

Zadanie 2
Dane
Q=8,4kJ=8400J
∆t=2K
cw=4200J/kg*K
Oblicz
m=?
Wzór
Q=m*cw*∆t
Rozwiązanie
Q=m*cw*∆t
m=Q/cw*∆t
m=8400/4200*2
m=1 kg
rachunek jednostek
[m]=[J/(J/kg*K)*K]=[kg]
odpowiedź
Ogrzano 1 kg wody

Zadanie 3
Dane
Q=134kJ=134000J
ct=335000J/kg
Obliczyć
m=?
Wzór
Q=m*ct
Rozwiązanie
Q=m*ct
m=Q/ct
m=134000/335000
m=0,4 kg
rachunek jednostek
[m]=[J/J/kg]=[kg]
Odpowiedż
masa lodu wynosiła 0,4 kg

Zadanie 4
Dane
I=0,4A
q=0,05C
Obliczyć
t=?
Wzór
I=q/t
t=q/I
t=0,125s
Rachunek jednostek
[t]=[C/C/s]=[s]
odpowiedż
ładunek przepłynął w czasie 0,125s

2010-02-07T14:55:13+01:00
Mózg
Mózg
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci
Kasia

Pomogę Ci w nauce. Chcesz wiedzieć, która odpowiedź jest poprawna?

Kasia

Pomogę Ci w nauce.
Chcesz wiedzieć, która odpowiedź jest poprawna?