Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T14:19:30+01:00
A)2/3 > 0,666
2/3=0,(6)

b)-7/15 > -4,4(6)
-7/15=-0,(46)

c)-0,(7)<0,76
liczba dodatnia jest zawsze większa

d)3√2 > 2√3
3√2≈4,24
2√3≈3,46

e) (1/3)² = 0,(1)
(1/3)²=1/9=0,(1)

f)π > 3.14
π>3,14 (π≈3,1416 chociaż w obliczeniach przyjmuje się, że π≈3,14

g)-(∛17)³ < -(√16)²
-(∛17)³=-17
-(√16)²=-16

h)√2i7/6 < ∛4i17/27
√2⁷/₆=√¹⁹/₆
∛4¹⁷/₂₇=∛¹²⁵/₂₇=⁵/₃
aby były równe pierwiastek drugiego stopnia musiłby być z ²⁵/₉ , a jest z liczby mniejszej.
23 4 23