Jak myślisz do kogo są skierowane słowa wiersza "Serce roście" Jana kochanowskiego?
a)Wiersz jest skierowany do samego nadawcy.
b)Odbiorca wiersza jest wymieniony w tekście.
c)Adresatem utworu jest każdy,kto to czyta.
Z pewnością pomoże Ci odnalezienie bezpośrednich zwrotów do ewentualnego odbiorcy. Przypomnij, jak nazywa się w liryce taki zwrot do osoby lub pojęcia.

1

Odpowiedzi

2009-10-08T20:13:58+02:00